Hva er Telekom?

Helt siden de første mobiltelefonene og SMS ble utviklet har teknologien tatt av med utrolig høy fart. Innen alle former for telekom-industrien blir det stadig utviklet forbedringer. For ikke å snakke om hvilken betydning KI (kunstig intelligens) allerede nå har på våre sosiale medier og mobiltelefoner. KI er fremdeles helt nytt, men kommer til å få mye større betydning for vår teknologiske hverdag framover. Det som for noen få år siden var som en sci-fi-illusjon, er ikke lenger en fantasi.

Men, hva er egentlig Telekom?

Telekom dekker alle former for informasjon som vi deler og sprer via mobiltelefoner og internett, enkelt og greit. Det er et lite antall megaselskaper som styrer det meste innen telecom, men her i Norge er det f.eks. Telenor og Telia som er de største aktørene på dette markedet.

En av de aller største nyvinningene innen telecom i løpet av de siste 10 årene, er utvilsomt byttet fra 3G til 4G-teknologi. Det som forbedringen av denne teknologien har gitt oss, er f.eks. at vi ikke lenger er prisgitt å være tilkoblet et wifi-nett i hverdagen for å kunne kommunsisere med hverandre. Dette har gitt oss en mye større handlefrihet, mens vi samtidig kan være tilgjengelig nesten hvor som helst i verden.

Utviklingen innen telekom

Hvis det ikke hadde vært for den raske utviklingen innen telekom som 4G-teknologi, ville vi ikke hatt en sjanse til å f.eks. maksmalisere utbyttet av GPS-teknologien. Du kan lese mer om dette temaet i nettavisen.no som hver dag oppdateres. Hvordan skulle vi da for eksempel kunne oppdatere posisjon samtidig som at vi forflytter oss?

Hva framtiden innen den raske utviklingen av telekom og KI kommer til å bringe, er fremdeles usikkert. Mange er bekymret for at maskiner som tenker selv ikke vil samsvare med våre egne intensjoner og ønsker om hvordan framtiden skal se ut. Men en ting er sikkert, utviklingen av teknologi kommer på ingen måte til å stoppe.